ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας, με έδρα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.