ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ROBOT

Προβάλλεται το μοναδικό προϊόν

EMOTION

2 AGV μπαταρίες 12 v – 110 . Φορτιστής υψηλής συχνότητας. Μέγιστο ύψος τύλιξης 2200 χιλ (2700 χιλ, 3000 χιλ ,  προαιρετικά).

Προβάλλεται το μοναδικό προϊόν