ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΣΕΡΚΙΑ

Μεταλλικό τσέρκι περίδεσης από χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, κατάλληλο για απλές και κανονικών απαιτήσεων εφαρμογές.
Διακρίνονται στους παρακάτω τύπους:

  • Απλά και υψηλού εφελκυσμού.
  • Με στρογγυλεμένες άκρες για λιγότερες φθορές στα συσκευαζόμενα αντικείμενα.
  • Χωρίς επιφανειακή επεξεργασία ή γαλβανιζέ
  • Σε μεγάλους ρόλους (oscillated) ή μονή φέτα (ribbon)