Πολυολεφίνη – Φιλμ Συρρίκνωσης

Το φιλμ συρρίκνωσης πολυολεφίνης είναι φιλμ άριστης ποιότητας και διαθέτει πιστοποιητικά ISO & BRC.

  • Κατάλληλο για τη συσκευασία και διαφύλαξη των προϊόντων από εξωτερικούς παράγοντες.
  • Διατίθεται σε διάφορους τύπους, ανάλογα με το προϊόν και το μηχάνημα για το οποίο προορίζεται.
  • Πιστοποιημένο για τρόφιμα.