ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

Διατίθενται με φορέα πολυαιθυλενίου με προστασία UV
σε πλάτος 10 εκατοστών.

Καθιστούν δυνατή την επιδιόρθωση του θερμοκηπίου
χωρίς να είναι απαραίτητη η αντικατάστασή του.