ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Primo

Ηλεκτρολογική Ταινία ή μονωτική Ταινία για Ηλεκτρολογική χρήση.

Με  διηλεκτρική αντοχή. Κατάλληλη για μόνωση καλωδιώσεων, σωλήνων και καλωδίων σε οικοδομικές και άλλες εγκαταστάσεις.

Διαθέσιμες σε πολλά χρώματα.