Αυτοκόλλητες  Αλουμινοταινίες

Κατάλληλη για την συνένωση αεραγωγών, μπουριών, σωληνώσεων, φύλλων αλουμινίου, μόνωσης κλιματιστικών κ.α..

Με υψηλή αντοχή άνω των 100oC.